آسانسور خودرو جم

آسانسور خودرو جم

  • دو آسانسور خودرو بر مستقل
  • دارای دو ایستگاه توقف
  • ظرفیت 2200 کیلوگرم برای هر دستگاه آسانسور
  • برای آشنایی بیشتر صفحه محصول   آسانسور خودرو   را مطالعه بفرمایید.

گالری

آسانسور خودرو جم
آسانسور خودرو جم
آسانسور خودرو جم
آسانسور خودرو جم

برای مشاهده تصاویر بیشتر به گالری مراجعه کنید.


نقشه چیدمان پارکینگ

نقشه آسانسور خودرو جم