پارکینگ چند مرحله ای

پارکینگ چند مرحله ای

منظور از پارکینگ های چند مرحله ای پارکینگ هایی است که خودرو را از ورودی مورد نظر شما تحویل گرفته و پس طی مسیر (در صورت نیاز همراه با دوران صفر تا 270 درجه) در جای مورد نظر بصورت عرضی و یا طولی پارک می کند.

پارکینگ چند مرحله ای معمولا در 5 طبقه (یا کمتر) و زیر بنای 33 متر (یا بیشتر) ساخته میشود. استاندارد سقف این نوع پارکینگ ها کوتاه تر از سقف ساختمان های معمولی است. ظرفیت بالا، ویژگی منحصر به فرد این نوع پارکینگ است.

پارکینگ چند مرحله ای

پارکینگ چند مرحله ای
پارکینگ چند مرحله ای

نوع عمودی

نوع ماشین (M)
ماشین هایی با انداره کوچک
(LA)
ماشین هایی با اندازه متوسط
(LB)
ماشین هایی با اندازه متوسط
(LL)
ماشین هایی با اندازه بزرگ
تعداد خودرو 4 خودرو
اندازه
(mm)
ارتفاع 10/800 11/200 11/650 12/100
عرض 2/895 2/895 2/955 3/055
پایین ترین سرعت در راستای عمودی 12.5 m/min
سرعت جابجایی 30 m/min
منبع برق AC380V/400V60Hz/50H سه فاز

نوع افقی

نوع ماشین (M)
ماشین هایی با انداره کوچک
(LA)
ماشین هایی با اندازه متوسط
(LB)
ماشین هایی با اندازه متوسط
(LL)
ماشین هایی با اندازه بزرگ
تعداد خودرو 4 خودرو
اندازه
(mm)
ارتفاع 5/500 6/700 5/950 6/200
عرض 5/595 5/595 5/705 8/905
پایین ترین سرعت در راستای عمودی 12.5 m/min
سرعت جابجایی 30 m/min
منبع برق AC380V/400V60Hz/50H سه فاز