پارکینگ زیرزمینی

پارکینگ زیرزمینی

  • پارکینگ زیرزمینی (نمونه ای از پارکینگ های ترکیبی)، برای استفاده بهینه از فضای زیرزمین ساختمان ها و ایستگاه های مترو طراحی شده است.
  • مزیت اصلی این مدل، جلوگیری از تخریب منظره شهری برای احداث پارکینگ می باشد.
  • حرکت 3بعدی کاملا خودکار خودرو در این مدل، مدت زمان مورد نیاز برای پارک کردن خودرو را کاهش داده است.
پارکینگ زیرزمینی

نمونه پروژه‌ها