میزگردان خودرو

میزگردان خودرو

برای گردش 90 درجه ای خودرو مطابق شکل زیر به حداقل 9 مترمربع فضا نیاز است و برای گردش 180 درجه ای به حداقل 15 متر مربع فضا احتیاج می باشد.

میزگردان خودرو

برای گردش 90 درجه ای خودرو مطابق شکل زیر به حداقل 9 مترمربع فضا نیاز است و با استفاده از میز گردان این فضا به 6 متر کاهش پیدا می کند. در محل هایی که امکان دور زدن یا گردش 90 تا 180 درجه ای وجود ندارد، میزگردان بهترین انتخاب است.
شرکت فن‌ آوران صنعت میلاد تحت لیسانس ژاپن بهترین و مطمئن ترین میزگردان خودرو با گارانتی دو ساله آماده تحویل دارد.

میزگردان خودرو

انواع میز گردان:

۱- با چاله:

Pit Type/ Turn Table
میز گردان خودرو
Pit Type/ DTT-P
میز گردان خودرو

۲- بدون چاله:

No Pit Type/ Turn Table
میز گردان خودرو
No Pit Type/ DTT-P
میز گردان خودرو