آسانسور خودرو

آسانسور خودرو

  • این محصول برای ساختمان هایی که در اجرای رمپ داری محدودیت هستند، مناسب هست.
  • برای افزایش تعداد جای پارک که با حذف رمپ مورد استفاده قرار می گیرد.
  • دارای استاندارد های بین المللی
  • کاملا ایمن
  • دارای سیستم ضد سقوط
  • طراحی و اجرا مناسب با درخواست مشتری
آسانسور خودرو

نمونه پروژه‌ها