استانداردها و ضوابط

برای ساخت پارکینگ مکانیزه باید قوانین و دستوراتی که مورد تایید سازمان آتش نشانی بوده اجرا شود در غیر اینصورت مجوز لازمه به آن تعلق نخواهد گرفت.

بعنوان مثال در طراحی و ساخت پارکینگ های مکانیزه مستقل باید مسیر دسترسی خودروهای آتش نشانی در محل ورود خودروها ایجاد شود. مسیر دسترسی خودروهای سنگین آتش نشانی و محوطه سازی به گونه ای انجام شود که زمین آن مقاومت و تحمل حداقل 30 تن وزن را در مواقع عملیات داشته باشد.

ورود اشخاص به ساختمان پارکینگ مکانیزه ممنوع بوده و این موضوع می بایست از طریق بکارگیری سنسورهای مناسب و اعمال روش های مدیریتی کنترل شود و تنها راهروی ورود اضطراری برای دسترسی آتش نشانان و یا پرسنل پارکینگ به منظور تعمیر و نگهداری درنظر گرفته شود و ....

برای دانستن شرایط کامل تر سازمان آتش نشانی اینجا کلیک کنید.

ضوابط آتش نشانی

هدف از ایجاد این استاندارد تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح، اجرا و بهره برداری از سامانه های پارکینگ مکانیزه به منظور حصول اطمینان از نتیجه بخش بودن عملکرد آنها می باشد.

این استاندارد برای ارایه یک دیدگاه کلی از ویژگی های کلیدی، الزامات و توصیه ها مورد نیاز کارفرمایان، طراحان، سازندگان و بهره برداران پارکینگ های مکانیزه در مواردی از قبیل ابعاد و اندازه ها، ویژگی های موردنیاز ایمنی، حفاظت و پیشگیری از حریق، ورودی و خروجی ها میزان مجاز انتشار صوت و ارتعاش و ملاحظات ترافیکی مرتبط با احداث پارکینگ های مکانیزه کاربرد دارد. این استاندارد جزییات معماری، سازه ای، مکانیکی و الکترونیکی پارکینگ های مکانیزه را تعیین نمی کند.

برای دانستن شرایط کامل تر استانداردهای پارکینگ های مکانیزه خودرو اینجا کلیک کنید.

استاندارد پارکینگ مکانیزه

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان
قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر و .....

برای دانستن ضوابط کامل‌تر شهرداری اینجا کلیک کنید.

ضوابط شهرداری